• Kamal Karan Avatar
  #1

  Kamal Karan

  Score:  1966
 • Hurmat Grewal Avatar
  #2

  Hurmat Grewal

  Score:  1934
 • Qismat Hora Avatar
  #3

  Qismat Hora

  Score:  1896
 • Amare Boase Avatar
  #4

  Amare Boase

  Score:  1870
 • Lakshya Kara Avatar
  #5

  Lakshya Kara

  Score:  1842
 • Minnah Chowdhury Avatar
  #6

  Minnah Chowdhury

  Score:  1817
 • Madhur Anne Avatar
  #7

  Madhur Anne

  Score:  1777
 • Tamkeen Bedi Avatar
  #8

  Tamkeen Bedi

  Score:  1737
 • Harir Krishnan Avatar
  #9

  Harir Krishnan

  Score:  1707
 • Khair Hari Avatar
  #10

  Khair Hari

  Score:  1668
 • Shyamal Gour Avatar
  #11

  Shyamal Gour

  Score:  1630
 • Kirit Jaggi Avatar
  #12

  Kirit Jaggi

  Score:  1605
 • Harsha Chadha Avatar
  #13

  Harsha Chadha

  Score:  1576
 • Hannan Chakrabarti Avatar
  #14

  Hannan Chakrabarti

  Score:  1543
 • Rajani Dhawan Avatar
  #15

  Rajani Dhawan

  Score:  1514
 • Tabeen Kamdar Avatar
  #16

  Tabeen Kamdar

  Score:  1490
 • Idrak Gokhale Avatar
  #17

  Idrak Gokhale

  Score:  1464
 • Inam Chada Avatar
  #18

  Inam Chada

  Score:  1429
 • Bel Kulkarni Avatar
  #19

  Bel Kulkarni

  Score:  1392
 • Tawbah Manda Avatar
  #20

  Tawbah Manda

  Score:  1361
 • Shubha De Avatar
  #21

  Shubha De

  Score:  1325
 • Rawahah Kara Avatar
  #22

  Rawahah Kara

  Score:  1291
 • Sadaqat Datta Avatar
  #23

  Sadaqat Datta

  Score:  1253
 • Sabat Bala Avatar
  #24

  Sabat Bala

  Score:  1222