• Madhur Gaba Avatar
  #1

  Madhur Gaba

  Score:  1960
 • Ibtisam Bajwa Avatar
  #2

  Ibtisam Bajwa

  Score:  1924
 • Kavi Chakraborty Avatar
  #3

  Kavi Chakraborty

  Score:  1894
 • Najm Buch Avatar
  #4

  Najm Buch

  Score:  1859
 • Kranti Cherian Avatar
  #5

  Kranti Cherian

  Score:  1820
 • Vasant Bir Avatar
  #6

  Vasant Bir

  Score:  1781
 • Nisharg Krishnamurthy Avatar
  #7

  Nisharg Krishnamurthy

  Score:  1743
 • Mukhtar Batra Avatar
  #8

  Mukhtar Batra

  Score:  1719
 • Giyan Boase Avatar
  #9

  Giyan Boase

  Score:  1686
 • Nail Dara Avatar
  #10

  Nail Dara

  Score:  1648
 • Nartan Dave Avatar
  #11

  Nartan Dave

  Score:  1613
 • Chandra Mannan Avatar
  #12

  Chandra Mannan

  Score:  1584
 • Snehal Balasubramanian Avatar
  #13

  Snehal Balasubramanian

  Score:  1544
 • Gohar Comar Avatar
  #14

  Gohar Comar

  Score:  1511
 • Taif Cheema Avatar
  #15

  Taif Cheema

  Score:  1480
 • Veda Chia Avatar
  #16

  Veda Chia

  Score:  1456
 • Najm Krish Avatar
  #17

  Najm Krish

  Score:  1424
 • Mitali Kakar Avatar
  #18

  Mitali Kakar

  Score:  1384
 • Insaf Devan Avatar
  #19

  Insaf Devan

  Score:  1359
 • Saroj Behl Avatar
  #20

  Saroj Behl

  Score:  1335
 • Sarab Chakrabarti Avatar
  #21

  Sarab Chakrabarti

  Score:  1310
 • Wajahat Dugal Avatar
  #22

  Wajahat Dugal

  Score:  1270
 • Vasant Chander Avatar
  #23

  Vasant Chander

  Score:  1245
 • Snehal Grover Avatar
  #24

  Snehal Grover

  Score:  1207